Calumcilleannaneirinnimage
Default Profile Picture

TURAS

Posted by CHARTS

Date

24/03/2022 16:00 - 24/03/2022 20:00

Turas at Hermitage Park, Helensburgh celebrated Gaelic language, culture and art. This event marked Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week 21-27 March) with projections highlighting artworks produced by Gaelic artists since 2021. Included Illuminations, visuals and sound works by the Duais Dìleab Chaluim Chille / The Colmcille Legacy Awardees with recorded music by Sàimh Sound and work celebrating the Gaelic language from recent school projects across Argyll and Bute. View photos from the event on Facebook.

As part of our celebration of Seachdain na Gàidhlig  (World Gaelic Week) we were also pleased to highlight this other project:

Screen Argyll also hosted an online panel for the film Iorram (Boat Song), discussing its relation to Gaelic culture and the future of the language in Scotland.  The panel includes Gaelic cultural figures including singer Gillebride MacMillan, musicians Tara Rankin and Ian Smith, and filmmaker Alasdair Satchel. This event took place online on 21 March at 7.30pm.

/

Turas aig Pàirc na Dìthreibh 

24 Màrt 4f gu 7.30f 

 

Thig leinn airson Turas aig Pàirc na Dìthreibh, Baile Eilidh, a’ comharrachadh cànan, cultar is ealain na Gàidhlig. Tha an tachartas seo a’ comharrachadh Seachdain na Gàidhlig  A’ tòiseachadh aig 4f, bidh sinn a’ cur cuideam air saothair-ealain air a dèanamh le luchd-ealain Gàidhlig bho 2021 aig ionadan timcheall air a’ phàirc, am Pàillean, am Balla-cuimhneachain is a’ Chraobh-chuimhneachain, an Lòn, am Muileann agus an t-allt nam measg. Gabhaidh seo a-steach soillseachadh, stuth lèirsinneach agus obair-fhuaime le luchd-gleidhidh 

Duais Dìleab Chaluim Chille. Bidh taigh-bidhe is bùth Pàillean na Pàirce fosgailte dhan phoball ri linn Turais, tha an tachartas seo an-asgaidh agus fosgailte dhan phoball.   

Dhan fheadhainn nach tèid aca air a bhith còmhla rinn air an oidhche, nochdaidh dealbhan air an Lìon.

 

Image: Thomas Keyes, Duais Dìleab Chaluim Chille.

Hermitage Park, Helensburgh, G84 7EP,