Beinn Tealla_500KB.jpg
Credit_HES_Ania_Urbanowska_500KB.jpg

Alasdair Whyte (MacIlleBhàin)

Individual

An Sàilean ~ Salen

[English-language bio below]

’S ann às an t-Sàilean Mhuileach a tha an Dr Alasdair C. MacIlleBhàin. Tha e na cheòladair, na chleasaiche agus na sgrìobhadair. Tha e air grunn òran a chur air chlàr, nam measg clàr solo ('Las', 2012); trì clàran leis a’ chòmhlan WHYTE ('Maim', 2021; 'Tairm', 2019; 'Fairich', 2016); agus òrain le Niteworks ('A' Ghrian', 2022; 'NW', 2015). Chaidh 'Maim-slè', ciad leabhar Alasdair, ainmeachadh do Dhuais Dhòmhnaill Meek (Neo-fhicsean) aig Na Duaisean Litreachais 2022. Bha e cuideachd na phrìomh sgrìobhaiche agus na chleasaiche ann an dealbh-chluich don ainm 'MAIM' (2020) a bha co-cheangailte ris an leabhar seo. Dh’fhoillsich e an leabhar 'Glasgow’s Gaelic Place-Names' le Birlinn san t-Sultain 2023. Chaidh Alasdair ainmeachadh mar Thosgaire na Gàidhlig le Riaghaltas na h-Alba ann an 2019–20 agus air a’ chlàr '40 Under 40' aig Comann Crann na h-Alba ann an 2023. Tha e na Cho-eòlaiche Rannsachaidh ann an Ainm-eòlas Ceilteach aig Oilthigh Ghlaschu.
https://alasdaircwhyte.com/

Dr Alasdair C. Whyte is a singer, performer and writer from An Sàilean ~ Salen in Muile ~ Mull. He has recorded his own songs and traditional songs with various artists on a number of albums, including a solo album ('Las', 2012); three albums with the band WHYTE ('Maim', 2021; 'Tairm', 2019; 'Fairich', 2016); and songs with Niteworks ('A' Ghrian', 2022; 'NW', 2015). His debut book of original and traditional prose and poetry, 'Maim-slè', was nominated for the Donald Meek Non-Fiction prize at the 2022 Gaelic Literature awards. He was the lead writer/ actor in the related theatre production 'MAIM' (2020). He published the book 'Glasgow’s Gaelic Place-Names' with Birlinn in 2023. He was named Gaelic Ambassador of the Year by The Scottish Government in 2019 and 2020 and named on the Saltire Society’s Inaugural ’40 Under 40’ List in 2023. He holds a Research Fellowship in Celtic Onomastics (Name Studies) at the University of Glasgow.
https://alasdaircwhyte.com/

My Showcase

1 of 1:
Credit_Kris Kesiak_2.jpeg
Credit_Kris Kesiak_2K.jpg
Credit_Mihaela_Bodlovic_2_2K.jpg
Credit_Mihaela_Bodlovic_2K.jpg
Niteworks_Main_RyanBuchanan_008_2K.jpg
Credit_Laurence_Winram_2K.jpg